Targetting for Learner Autonomy

Bài trình bày này ở dạng PPT, đã được trình bày tại hội nghị quốc tế lần thứ 3 về Learner Autonomy tại Kanda, Nhật Bản tháng 10 năm 2007

Targetting for Learner Autonomy

Advertisements

Tagged: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: