Thêm một tỉnh tẩy chay tại chức, dân lập

Hệ đào tạo chẳng có gì sai cả.

Sai là hệ thống đào tạo, kiểm định chất lượng.

Các hệ đào tạo cần đa dạng để phục vụ đa đối tượng. Chuẩn đánh giá phải thống nhất.

Thống nhất chuẩn đầu vào.

Thống nhất chuẩn đầu ra.

Không có kì thi riêng cho tại chức, dân lập hay chính qui. Chỉ cần một kì thi chung và hình thức học tùy người lựa chọn. Nếu các kì thi thự c hiện tại các thời điểm khác nhau, chất lượng đề thi phải đảm bảo giống nhau.

Cần có một qui chuẩn kiến thức từ  phổ thông tới đại học.

Phổ thông có hệ bổ túc văn hóa, dân lập, công lập. Chỉ có một loại bằng tốt nghiệp, không cần có sự phân biệt hệ đào tạo. Giáo viên cần phải cứng rắn trong quá trình đào tạo. Học viên cần nghiêm túc trong quá trình đào tạo. Nhà quản lí cần phải kiên quyết trong quá trình đào tạo. Hệ đào tạo có thể khác nhau. Kiến thức cần qui chuẩn chung. Không có lựa chọn nào khác. Không cần sự thỏa hiệp nào khác. Ở đây bao gồm cả vấn đề đạo đức nghề nghiệp của những người tham gia vào quá trình đào tạo.

Đại học có chính qui, tại chức, từ xa, văn bằng hai v.v. Muốn gọi hệ gì cũng được. Muốn đào tạo kiểu gì cũng được nhưng các loại bằng cấp phải qui thức hóa về chuẩn chất lượng. Không có lựa chọn nào khác. Không được có sự thỏa hiệp nào khác. Vấn đề đạo đức nghề nghiệp càng quan trọng hơn bao giờ hết. Tư cách của giáo viên và người quản lí đặc biệt quan trọng bởi nó quyết định chất lượng công việc.

Không nên giới hạn số lượng thời gian học tập. Người ta có thể kết thúc sớm, có thể kết thúc muộn. Nhưng cần có qui chuẩn nguyên tắc. Ví dụ: nếu chứng chỉ ngoại ngữ cho một môn học đã được quá 3 năm, cần phải thi lại để đạt chuẩn của năm tới trước khi tiến hành thu thập các chứng chỉ khác. Nếu thỏa hiệp điều này, chất lượng lại bằng không.

Giải quyết được vấn đề mang tính nguyên tắc này là giải quyết tận gốc. Tự khắc, các phân biệt đối xử không còn nữa. Mọi tranh cãi hệ này hệ kia không còn tồn tại.

Advertisements

Tagged: , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: