Việt Nam đứng thứ 18/20 nghe nói tiếng Anh

Chất lượng đào tạo ngoại ngữ ở Việt Nam luôn ở tình trạng: “biết rồi khổ lắm nói mãi”.

Người ta cứ nói người Việt nói kém ngoại ngữ. Người Việt nói tiếng Việt giỏi. Chẳng có lí do gì không nói được một thứ tiếng khác.  Nếu nói do ảnh hưởng của chính tiếng Việt thì cũng chỉ ảnh hưởng ở một số vấn đề cụ thể do đặc thù ngôn ngữ khác nhau. Rất nhiều người Việt nói giỏi là do họ học đúng cách. Đa số người Việt chưa giỏi, có thể do học chưa đúng cách, và chưa có động cơ, chưa có nhu cầu nói bằng thứ tiếng đích.

Người ta bảo giáo viên kém. Giáo viên kém là do chương trình đào tạo giáo viên chưa chuẩn mực, cách quản lí chuyên môn ở trường, bộ môn, sở giáo dục, bộ giáo dục chưa chuẩn.

Người ta bảo giáo viên kém là do có cả giáo viên tiếng Nga chuyển sang dạy tiếng Anh v.v. Nhưng người ta quên một điều, giáo viên nào thì cũng cần phải được đào tạo chuẩn mực. Một giáo viên tiếng này khi chuyển sang dạy một thứ tiếng khác, nếu có trình độ ngôn ngữ tiếng dạy tốt thì kinh nghiệm giảng dạy hơn hẳn giáo viên chỉ biết một ngoại ngữ. Ít nhất ở đây họ có kinh nghiệm học ngoại ngữ.

Rồi người ta bảo người Việt nhìn chung nhút nhát, ngại giao tiếp nên nói kém v.v. Nếu có môi trường và có động cơ đúng, không có ai tự tước đoạt đi cái cơ hội của mình. Những lí do này hết sức chủ quan, võ đoán.

Hình như những định kiến đó chưa bao giờ thay đổi.

Đánh giá chưa chuẩn mực có lẽ là nguyên nhân chính.

Các chương trình đào tạo cần phải hướng tới một hoặc những chuẩn đánh giá nhất định. Nội dung giảng dạy phải thống nhất và hướng tới một mục tiêu đánh giá chuẩn mực.

Đào tạo và đánh giá lệch pha – không thể cho kết quả tin cậy.

Đào tạo xa rời với nhu cầu của người học. Đánh giá gượng ép theo chủ quan của người quản lí. Đào tạo lệch pha với nội dung và phương thức đánh giá thì làm sao mà chẳng “lệch chuẩn” cơ chứ!

Cả xã hội cần tiếng Anh mà ngay cả ở HANU, một cơ sở lâu đời đào tạo ngoại ngữ còn thiếu nguồn đào tạo thì vấn đề nằm ở đâu chắc không cần phải khó khăn lắm để tìm ra câu trả lời.

Advertisements

Tagged: , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: