Tên người Hàn Korean Name

Vừa qua báo chí nói nhiều tới tên gia đình ông Kim Jong-Il.

Ông bố là Kim Nhật Thành thì báo chí nói nhiều bằng phiên âm Việt. Nhưng tới ông Kim Il thì hầu như lại để phiên âm tiếng Latin.

Mình thắc mắc về tên người Hàn nên có vào trang Korean Name ở Wiki để xem. Không thể hiểu biết gì thêm ngoài trật tự tên họ, tần suất xuất hiện. Họ Kim vào hàng phổ biến nhất xứ Hàn, chiếm trên 21%. Tên con thường được bắt đầu bằng tên cha.

Ông Kim il-Sung là Kim Nhật Thành

Vậy ông Kim Jong Il là Kim Chính Nhật. Khi mình hỏi thì một số người gọi là Kim Nhật Chính làm cho mình rối. Mình không luận được tên họ đầy đủ của người Hàn. Và mình cũng không biết tại sao khi đưa tin về ông Kim ông lại lấy phiên âm tiếng Hán, trong khi đó tên ông Kim con và Kim cháu lại để phiên âm Latin

Nhưng hôm nay BBC đưa tin với các tên riêng của họ thì mình hiểu là sự suy luận của mình về Kim Chính Nhật là đúng.

Mình có hỏi một thư tới khoa Hàn của trường về hình vị tiếng Hàn, căn cứ theo tên gọi, nhưng chẳng thấy hồi âm. Chắc giáo viên trẻ không hiểu biết hết những vấn đề tên gọi và cũng không biết tiếng Hán nên không giải thích được.

Có một điều mình vẫn cứ thắc mắc tại sao tên ông Kim Nhật Thành thì dịch phiên âm nhưng tới các con và cháu ông (Kim Chính Ân) thì không còn phiên âm nữa. Liệu có lí do gì không?

Hay là tại người ta không muốn tạo cảm giác về tình cảnh gia đình trị ở Triều Tiên, đơn giản vì thông qua tên gọi nếu đều phiên âm tiếng Hán, sẽ dễ dàng cho người ta cảm nhận hơn đây đích thị là một triều đại phong kiến núp danh nghĩa lập hiến?

Việc bế quan tỏa cảng của Triều Tiên khiến cho đại đa số dân đen bị ngu muội và bị dẫn dắt như một đàn cừu.

Thật kinh khủng chính sách ngu dân của Triều Tiên

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: