Lễ chùa đầu năm

Hai năm nay mình không đi lễ chùa cùng trường nữa.

Đi chùa thì lòng phải thanh tịnh, hướng thiện.

Đi chùa làm gì trong khi ngày ngày đối xử với nhau như vậy….

Dường như người ta cho rằng, cứ hành ác rồi đầu năm đi chùa xá tội là xong…

Còn nhớ trước đây mình đã thực sự xúc động khi cả trường xì xụp vái lại, ăn chay, niệm phật.

Càng ngày càng thấy thật không nên hòa mình vào đám tạp nham….

Mình vẫn đi chùa, nhưng đi một mình. Nhưng hơn hết cả là tu tại gia…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: