Format đề thi chuẩn châu Âu B1, B2

Đề thi chuẩn Âu CEFR, bộ Giáo dục mình gọi là bậc 1, bậc 2, bậc 3 v.v. và hướng tói chuẩn bậc B2 (intermediate) đối với học sinh phổ thông trung học.

B2 được quy chuẩn tương đối sang IELTS ở mức độ từ 5.0 đến 6.0. Nhưng bất cứ ai đã từng quen với IELTS thì thấy các bậc này đã không tương thích rồi.

Để đạt IELTS 5.0 thì có các khả năng sau:
1. 4.75 round up lên 5.0

2. 5.o đúng bậc

3. Dưới 5.25 quy round down xuống 5

Tương tự thế với 5.5: sẽ có 5.25, 5.5, và nhỏ hơn 5.75

Hay 6.0 hay 6.5. Ba bậc này đã hoàn toàn khác nhau về trình độ rồi.

Giáo viên dạy tiểu học, trung học hiện nay được quy định tối thiểu đạt B2.

Format đề thi của chuẩn Âu này thế nào?

Đề thi gồm 4 phần: Nghe, nói, đọc, viết, gọi là Paper 1, Paper 2, Paper 3, Paper 4, Paper5

Paper 1: Reading, gồm 4 phần

Paper 2: Writing: 2 phần

Paper 3:  Use of English: 5 phần

Paper 4: Listening: 4 phần

Paper 5: Speaking: 4 phần

Advertisements

Tagged:

3 thoughts on “Format đề thi chuẩn châu Âu B1, B2

  1. […] Nếu theo cái tin này thì Bộ sẽ tiến hành thí điểm dạy tiếng Anh từ lớp 6 với đầu vào là A1 và giáo viên phải có trình độ B2. […]

  2. P P Dung July 28, 2012 at 4:08 pm Reply

    I am an English teacher, exactly a teacher of English. I find this website useful. Many of my colleagues feel nervous as the test is coming near. So do I. Anyway confidence is a key to success. Therefore, everyone should be calm.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: