Tiếng Anh chuẩn Âu CEFR: Paper 3: Use of English Sử dụng từ

Bài thi về sử dụng từ gồm có 5 phần. Tổng thời gian là 75 phút. 5 bài tập. 65 câu hỏi.

Các phần 1, 2, 4, 5 dựa vào bài đọc (khoảng 259 từ/bài). Chú ý các phần ví dụ cho trước. Các bài tập chủ yếu là gap-filling và theo chiến thuật giống nhau: qui về thành phần câu S V O và loại từ cần điền cho phù hợp.

Phần 1: Khoảng 15 gaps với từ cho trước dạng MCQ. Chỉ chọn 1 câu trong số các lựa chọn

Một số câu trả lời dựa trên các cụm từ cố định trong bài. Do vậy, hãy chú ý khi đọc các cụm từ đó để trả lời.

Phần 2: cũng đọc một bài khoảng 200 từ với khoảng 15 gaps. Không có từ cho trước. Mỗi gap chỉ được sử dụng 1 từ. Đây là dạng bài kiểm tra ngữ pháp và các từ cần điền thường phổ thông, không khó.

Khi điền cần chú ý tới cách sử dụng của từ, hình thức từ, chính tả, và nghĩa.

Chú ý tới loại từ tiếng Anh khi làm bài tập này.

Phần 3: Thường có 10 câu riêng biệt. Đây là phần kiểm tra ngữ pháp (cấu trúc câu) và từ vựng (đồng nghĩa, trái nghĩa).

Khi viết lại câu không được thế từ cho trước. Số từ thường giới hạn ở 2 tới 5 từ.

Có thể được sử dụng contractions nhưng chúng thường được tính 2 từ.

Phần 4: Bài đọc khoảng 200 từ với các lỗi ở hầu hết các dòng (thường thì mỗi dòng một lỗi). Nếu dòng nào đúng thì chỉ cần đánh dấu tick (check). Thường phần này cũng có khoảng 15 câu

Phần 5: Đọc một bài khóa chừng 150 từ với khoảng 10 gaps. Đây là dạng bài kiểm tra cấu trúc từ (hình thái từ). Các dạng loại từ của một gia hệ từ  được kiểm tra ở phần này.

Bài tập này thường không khó nếu thí sinh nắm vững các kiến thức về roots và affixes (suffixes, prefixes v.v.)

Advertisements

Tagged: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: