Tiếng Anh chuẩn Âu: CEFR Paper 5: Speaking

Thời gian: Khoảng 15 phút.

Hai thí sinh thi cùng. Hai giám khảo. một người giải thích đề thi và hỏi (interlocutor), một người quan sát, đánh giá (assessor). Thí sinh vừa phải nói với bạn cùng thi, vừa phải nói với giám khảo.

Bài thi nói gồm 4 phần. Thí sinh thể hiện khả năng giao tiếp đa dạng, nói về bản thân từ các phong cách thường ngày tới tranh luận

Để đạt điểm cao, thí sinh cần phải biết phối hợp nhịp nhàng với bạn cùng thi nói để thực hiện yêu cầu đề tốt

Biết dùng ngữ âm, ngữ điệu đúng, rõ ràng, nhịp độ tự nhiên, ngữ pháp đa dạng, từ vựng đa dạng

Phần 1: Khoảng 4 phút. Làm quen với thí sinh và giám khảo, nói chuyện về các chủ đề thông thường, quen thuộc như bản thân, sở thích, gia đình với các chủ đề quen thuộc. Đây là kì thi tiếng, không phải kì thi kiến thức do vậy cần chú ý sử dụng từ đa dạng, thì, thể khác nhau để chứng tỏ khả năng sử dụng ngôn ngữ của minh

Phần 2: Khoảng 4 phút.

Thí sinh được xem hai bức tranh và được đề nghị nói về những bức hình đó với các ý tưởng khác nhau. Thí sinh cùng thi cung có hai bức hình. Phần này kiểm tra kĩ năng cung cấp thông tin và khả năng thể hiện quan điểm cá nhân. Chú ý cố gắng diễn tả những ý nghĩ phức tạp hơn là thuần túy mô tả bức tranh với những lời lẽ đơn giản. Cố gắng nêu nhận xét, thể hiện quan điểm, thái độ của mình với từng bức tranh.

Cố gắng lắng nghe thí sinh kia trình bày để có thể đưa ra câu hỏi hay bình luận hoặc sử dụng các chiến thuật giao tiếp hợp lí.

Phần 3: Khoảng 3 phút. Cả hai thí sinh sẽ được đưa ra một tình huống ví dụ một bản đồ, một bức tranh, một quảng cáo, một bức hình v.v. và cả hai phải cùng nhau lập kế hoạch, ra quyết định, giải quyết vấn đề v.v. Giám khảo sẽ chỉ ngồi nghe, xem hai thí sinh trình bày, tranh luận. Phần này kiểm tra khả năng sử dụng tiếng Anh của thí sinh trong việc hợp tác với những người khác để thực hiện một nhiệm vụ nào đó. Các loại ngôn ngữ tranh luận, trao đổi thông tin, thể hiện quan điểm cá nhân, hướng dẫn hay điều chỉnh cuộc thoại là những kĩ năng cần thiết cho phần này.

Nếu chưa hiểu rõ yêu cầu của bài thì có thể hỏi giám khảo giải thích.

Phần 4: Khoảng 4 phút). Giám khảo sẽ  hỏi những vấn đề liên quan tới phần 3. Thí sinh cần thể hiện khả năng bày tỏ chính kiến cá nhân, đưa ra bình luận hợp lí về các quan điểm của người đối thoại, khả năng tham gia đóng góp ý kiên, hợp tác với thí sinh kia cũng rất quan trọng ở mục này.

Advertisements

Tagged: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: