Tiếng Anh chuẩn Âu: Paper1: Reading: đọc hiểu

Bài đọc lấy từ các nguồn: báo chí tiếng Anh, truyện ngắn, tờ rơi, quảng cáo, giới thiệu tính năng sử dụng cho máy móc hay công cụ bất kì. Chủ đề đa dạng.

Mỗi phần đọc có 4 bài đọc. Không cần phải hiểu hết các từ mới có thể làm được bài đọc.

Cần chú ý tới phần trình bày của bài. Ví dụ, chú ý tới tiêu đề, các tiểu tiêu đề, cách thức format từ trong bài đọc, các tranh ảnh minh họa v.v. tất cả đều có thể hữu ích trong việc nhận diện chủ đề và đoán ý tổng quan bài khóa.

Trước khi đọc bài, cần phải đọc kĩ yêu cầu của bài. Khác với các đề thi của TOEFL, các đề thi chuẩn Anh đều có những yêu cầu đề bài khác nhau cho từng dạng bài thi, do đó, việc đọc kĩ yêu cầu của bài là việc làm bắt buộc.

Thường các bài đều cung cấp ví dụ. Hãy chú ý tới các ví dụ đó để có thể đưa ra các câu trả lời đúng yêu cầu của đề bài.

Nếu có từ mới không hiểu thì cố gắng đoán nhận chúng trong ngữ cảnh. Các từ hoặc cụm từ, cấu trúc của từ , các tập hợp từ, hay các từ kết nối trong ngữ cảnh đó cũng có thể giúp đoán nghĩa tương ứng.

Chú ý tính thời gian. Đừng có quá tạp trung vào một hai câu hỏi, hãy cố gắng chia đều thời gian để đảm bảo không bỏ qua các câu hỏi khác nhau trong bài.

Phần 1: Thường là phần bài tập ghép đoạn văn với tiêu đề.

Để ý sẽ thấy, các bài đọc dạng này thường đánh số theo chữ cái.

Thường có 6-7 câu hỏi dạng này và bao giờ cũng có trả lời ví dụ. Bài tập dạng này chủ yếu là tìm ý chính của đoạn văn. Hãy để ý cấu trúc đoạnv ăn tiếng Anh với các câu chủ đề thường ở đầu hoặc cuối đoạn. Nếu không thể xác định được theo dạng đó thì nên chú ý tới từ khóa (keywords).

Phần 2: Dạng bài tập khác là MCQ (Multiple choice): Đây là dạng bài scanning.

Bao giờ cũng nên quy chuản về kết cấu S-V-O xem đối tượng nói tới là gì và như thế nào. Tìm phần tương ứng và loại câu trả lời. Thường trong 4 lựa chọn sẽ có hai cặp tương ứng ngược nhau. Và trong 4 lựa chọn, bao giờ cũng chỉ có một lựa chọn tối ưu và được chấp nhận. Và các câu hỏi thường theo trật tự thông tin trong bài.

Phần 3: Điền vào ô  trống (Gap-filling). Dạng bài tập này vẫn tuân thủ theo nguyên tắc của cấu trúc câu: SVO. Xác định phần câu thiếu và các loại từ tương ứng. Chú ý các dạng thức của từ cho phù hợp với thì, thể, số v.v.

Phần 4: Khoảng 13-15 câu hỏi. Đây là dạng multiple matching (ghép có lựa chọn thông tin). Phần này thường được coi là khó nhất trong phần đọc. Yêu cầu vẫn là scanning và tìm thông tin trong bài để ghép.

Dạng bài tập này cũng giống như  một số dạng của IELTS kiểu ai nói gì. Có thông số về các người nói và có các tuyên bố khác nhau (thường là đã paraphrased rồi)

Tổng số câu hỏi trong Paper1 là 35. Thời gian đọc 1.15 phút không có thời gian bổ sung cho chuyển câu trả lời vào answer sheet.

Advertisements

Tagged: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: