Dạng bài đọc hiểu Reading B2 chuẩn Âu phần 2 part 2

Phần 2 Reading gồm một số câu dạng MCQ (Multiple choice).

You are going to read a newspaper article about backpacking. For questions 7-14 choose the answer (A, B, C or D) which you think fits best according to the text.

Mark your answers on the separate answer sheet.

Bạn sẽ đọc một bài báo về vấn đề “phượt bộ hành”. Hãy chọn câu trả lời phù hợp nhất so với bài khóa để trả lời cho các câu hỏi từ 7-14.

Đánh dấu câu trả lời trong phần phiếu trả lời riêng.

Chú ý: với dạng bài MCQ, tốt nhất bạn nên đọc lướt phần câu hỏi trước, gạch chân từ khóa (vẫn theo dạng SVO, xem chủ đề nói tới là gì và người ta yêu cầu mình xác định vấn đề gì hợp với chủ đề đó).

Với các dạng câu hỏi chủ đề thì bạn hãy chú ý tới đoạn đầu, đoạn cuối, các tiêu đề để xem bài đó nói về cái gì (skimming skill)

Với các dạng câu hỏi MCQ (thường 4 lựa chọn) – scanning skills – thì cũng nên để ý nhanh tới các cặp đối nghịch tương ứng. Chúng có thể chung động từ và nghịch một trong các phần tân ngữ hay trạng ngữ. Dạng này thì cần phải biết cách loại suy.

Những thông tin nào mà thấy hiển nhiên đúng trong bài thì nên cẩn thận vì ít khi các phần câu trả lời lại hiển thị tường minh trong bài đọc.

Chú ý các từ vựng của câu hỏi thường được chuyển từ đồng nghĩa với từ trong bài (mục đích cũng là để kiểm tra lượng từ vựng của các bạn thôi).

Đừng quá chú trọng vào các từ mình không biết. Chú ý ngữ cảnh, các từ kết nối có thể giúp đoán nghĩa của từ. Hoặc các hình vị của từ cũng giúp đoán nghĩa của từ.

Các dạng kiểm tra từ vựng thường được đánh số dòng kèm theo. Hãy chú ý. Dạng bài tập này có thể thấy rất nhiều ở các phần đọc hiểu của TOEFL. Các bạn có thể luyện thêm từ các tài liệu reading của TOEFL. Tuy nhiên cũng cần lưu ý, TOEFL chú trọng vào academic English, trong khi đó, FCE lại hay lấy bài đọc từ báo chí nên văn phong của nó thoải mái hơn, tổng hợp nhiều loại hình từ vựng hơn và vì thế khó hơn.

Advertisements

Tagged: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: