Các yếu tố cơ bản ảnh tác động tới chất lượng giảng dạy của một giáo viên tiếng

Có nhiều yếu tố khác nhau tác động tới chất lượng giảng dạy của một giáo viên tiếng. Lia Kamhi Stain liệt kê một số yếu tố như:

1. Năng lực ngôn ngữ của giáo viên (teacher’s language proficiency)

2. Kiến thức nền và kiến thức thực hiện (declarative and procedural knowledge)

3. Hiểu biết về nhu cầu thực tế của người học và có kế hoạch hành động cụ thể giúp họ thực hiện các nhu cầu đó (understanding learners’ need and action plan to meet such need

4. Thực tế sư phạm để ứng dụng trong các cảnh huống ngôn ngữ xã hội phù hợp (pedagogical practices sensitive to the socio-cultural contexts in which the teaching is done)

5. Tự biện (reflection) về các vấn đề thực tế trên lớp

6. Quan tâm (caring relationship) tới học sinh

Một điểm vô cùng quan trọng theo mình là giáo viên tiếng cần phải giảng dạy nhiều môn khác nhau, không gắn chặt vào một môn cụ thể. Đơn giản là vì các vấn đề của ngôn ngữ luôn gắn kết với nhau, đan xen nhau và không thể dạy rời rạc.

Advertisements

Tagged: , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: