Paper 2 Writing B2 CEFR chuẩn Âu Phần 1

Bài viết trong 1 h30 phút. Gồm 2 phần. Phần 1 bắt buộc. Chủ yếu là viết thư. Hãy chú ý là tổng thời gian là 90 phút và bạn phải tự điều chỉnh thời gian cho từng bài.

You must answer this question.

1. You have received a letter from a friend, asking for information about a swimming course you attended last year (Bạn vừa mới nhận được một lá thư của một người bạn hỏi thông tin về khóa học bạn học năm ngoái)… Trong bức thư này có một số câu hỏi bạn cần phải trả lời. Các thông tin này bạn có thể tìm thêm ở tờ rơi phía dưới.

….

Read the letter carefully, and look at the leaflet from last year’s courses, on which you have written some notes. Then write to your friend, answering his questions and explaining whether this course would be suitable or not.// Hãy đọc bức thư thật kĩ và đọc tờ rơi đính kèm về khóa học năm ngoái bạn đã tham gia. Trên tờ rơi này bạn đã đánh dấu một số thông tin. Hãy viết thư cho bạn của mình, trả lời các câu hỏi của bạn và giải thích kĩ cho bạn xem khóa học này có phù hợp với bạn của bạn không.

…..

Write a letter of between 120-180 words in an appropriate style on the next page. Do not write any address // Hãy viết một bức thư khoảng 120-180 từ với văn phong phù hợp trong trang bên cạnh. Đừng viết địa chỉ nào lên đó.

Thực chất đây là dạng bài viết thư có hướng dẫn thông tin (guided writing).

Viết thư là một dạng khó bởi có nhiều vấn đề ngôn ngữ cần chú ý đặc biệt là về văn phong. Bạn luôn phải đặt câu hỏi như viết thư này cho ai, đối tượng nào, quan hệ với họ ra sao và mục đích là gì để tìm văn phong phù hợp, trang trọng hay không trang trọng và mức độ trang trọng như thế nào.

Chú ý số lượng từ yêu cầu.

Chú ý các yêu cầu nội dung như chỉ dẫn

Chú ý ngôn ngữ, thì, kết cấu.

Chú ý cách xưng hô

Chú ý cách mở và kết cho phù hợp

Đừng quên việc này: đây là bài thi ngôn ngữ nhé. Hãy thể hiện mức độ ngôn ngữ tốt nhất có thể để dành điểm cao nhé.

Advertisements

Tagged: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: