Writing B2 chuẩn Âu Phần 2

Phần 2 bao giờ cũng có 5 câu hỏi và bạn chỉ cần lựa chọn 1 đề trong số 5 đề đó để viết.

Write an answer to one of the questions 2-5 in this part. Write your answer in 120-180 words in an appropriate style on the next page, putting the question number in the box. Hãy viết 1 câu trả lời cho các đề 2-5 vào trang tiếp theo. Nhớ ghi số đề mà bạn chọn viết vào ô câu hỏi.

2. Phần này bao giờ cũng là một bài mô tả theo tình huống. Ví dụ trong đề này là Hãy mô tả một kì nghỉ mà bạn hài lòng nhất (ở dạng bài dự thi cho một công ti du lịch).

3.  Viết một câu chuyện theo tình huống với gợi ý bắt buộc. Ví dụ: Một tờ báo sinh viên yêu cầu độc giả gửi truyện ngắn trong đó có câu: All at once I began to understand why I was being treated so well…

4. Viết báo cáo. Ví dụ. Your local tourist information office is putting togethter a leaflet for visitors. You have been asked to write a report on shopping facilities in your area. Write your report.

5. Viết về một cuốn sách bạn đã đọc (theo danh mục cho trước, danh mục sách này có thể thay đổi). Ví dụ: Answer ONE of the following two questions based on your reading of ONE of the set books (see p.2). Write the title of the book next to the question number box.

Either (a) Describe the events which lead up to the most important moment in the story

Or (b): Describe some of the most important people in the book and explain how they affect the story.

Có thể chọn một thể loại để viết mà không phải viết nhiều vì không ảnh hưởng tới số điểm.

Khi luyện thi, bạn có thể chọn một loại hình viết và tập trung. Chú ý các dạng thức ngôn ngữ phù hợp cho loại hình mô tả, báo cáo, kể chuyện v.v.

Advertisements

Tagged: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: