Giáo viên B2 học sinh A1 CEFR của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Mình vừa đọc cái tin này trên Tiền Phong “Giáo viên phải đạt trình độ B2

Nếu theo cái tin này thì Bộ sẽ tiến hành thí điểm dạy tiếng Anh từ lớp 6 với đầu vào là A1 và giáo viên phải có trình độ B2.

CEFR (khung tham chiếu châu Âu) chia làm ba bậc A, B, C và mỗi bậc lại có hai tiểu bậc A1, A2, B1, B2 và C1, C2. B2 theo yêu cầu của Bộ là tối thiểu 5.5 IELTS. Để đạt 5.5 thì cũng không có gì là khó khăn lắm với học sinh sinh viên bất kì. Nhưng với yêu cầu tiếng như vậy thì làm sao mà đi dạy được cơ chứ.

Dạng bài thi kiểu A B C này thiết kế không hợp lí. Không hợp lí ở chỗ là thí sinh thi theo trình độ của đề bài. Trong khi đó, để đạt được đánh giá khách quan theo bậc thì thí sinh vẫn phải thi theo chuẩn mực của một bài và trên cơ sở đó đánh giá trình độ cao thấp của cùng một bài thi.

Việc làm này với giáo viên là không hợp lí. Bởi lẽ nếu thi sinh chỉ thi B2 với kiến thức hạn chế trong khung của ngôn ngữ B2 thì không thể đi dạy được.

Bài thi lí tưởng vẫn là dạng làm đề chung cho các trình độ khác nhau nhưng tính theo bậc từ thấp lên cao. Để đảm bảo rằng, tất cả các kiến thức tối thiểu phải đạt được nhưng trình độ đang ở bậc thấp hay cao trong cái tổng thể, chứ không phải tách bạch ra như dạng bài thi quy theo khung CEFR.

Đưa ra các yêu cầu như của Bộ sẽ dễ làm cho người ta hiểu nhầm rằng chỉ cần có B2 là đi dạy được trong khi đó lại bỏ qua những yêu cầu tối thiểu khác nữa.

Advertisements

Tagged: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: