Học tiếng Việt – Du lịch _Tourism Vietnamese

1. Quy hoạch khu Hoàng thành làm Công viên Lịch sử

Quy hoạch – có kế hoạch đưa X thành Y, dành diện tích của X để làm Y – st has been planned to be sth

Công viên lịch sử – khu nghỉ ngơi giải trí có nhiều cây xanh và trò chơi giải trí có giá trị lịch sử – historical park

Khu Hoàng Thành – nơi ở của hoàng gia – the royal citadel

(Dân trí) – Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng Khu di tích Trung tâm Hoàng thành Thăng Long. Theo đó, khu vực 4,5ha ở đây sẽ trở thành Công viên Văn hóa Lịch sử với nhà trưng bày, khu vực trưng bày mô phỏng…

2. Thủ tướng – bộ trưởng thứ nhất, người đứng đầu chính phủ/ nội các – prime minister, premier

Phê duyệt – đồng ý và kí chấp nhận – approve // ratify

Tổng mặt bằng = tổng diện tích = total area

Nhà trưng bày – nơi triển lãm – Display house, exhibition house

3. Bản quy hoạch được duyệt có phạm vi giới hạn là khu di tích Trung tâm Hoàng thành Thăng Long tại số 18 Hoàng Diệu, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội, nằm giữa khu vực đường Hoàng Văn Thụ, đường Hoàng Diệu, đường Bắc Sơn và nhà Quốc hội đa năng

Bản qui hoạch được duyệt  có phạm vi giới hạn là = bản qui hoạch bao gồm … // Các khu di tích …. đều thuộc địa phận của Công Viên

 Tổng diện tích khu đất là 45.380 m2. Trong đó, diện tích xây dựng nhà trưng bày khảo cổ là 13.674 m2; khu vực trưng bày mô phỏng, hầm kính 3.438 m2; diện tích cây xanh dự trữ khảo cổ học 21.195 m2; diện tích khảo cổ học tiếp tục nghiên cứu 6.803 m2; diện tích khu vực kỹ thuật, phụ trợ 859,3 m2; diện tích sân, đường giao thông 6.214 m2.
Một hố khảo cổ được triển khai trong khu di sản Hoàng thành.
Một hố khảo cổ được triển khai trong khu di sản Hoàng thành.

4. Theo quy hoạch, chiều cao công trình xây mới trong Khu di tích 18 Hoàng Diệu tối đa là 5m. Hạn chế xây dựng các công trình nổi. Nhà trưng bày có chiều cao xây dựng 1 tầng, đảm bảo thông thoáng, tạo không gian mở, tầm nhìn ra các tuyến đường xung quanh.

chiều cao công trình xây mới tối đa là = chiều cao tối đa của công trình mới xây là = maximum height for any new constructed items is…

Hạn chế xây dựng công trình nổi = không xây nhiều các công trình trên mặt đất – limit / restrict ground construction

đảm bảo thông thoáng, tạo không gian mở, tầm nhìn ra các tuyến đường xung quanh = tạo tầm nhìn rõ ràng, không bị che chắn = to allow for better viewing from various directions

5. Về giao thông, sẽ bố trí 4 lối vào từ đường Hoàng Diệu, Độc Lập, Hoàng Văn Thụ và Bắc Sơn. Cổng vào chính được xác định tại phía Nam khu đất, góc đường Hoàng Diệu – Bắc Sơn.

về giao thông = từ góc độ // liên quan tới // nói về = as regardings, in terms of

bố trí 4 lối vào = sắp đặt// xây dựng / làm 4 đường đi vào = 4 entries will be made from …

Cổng chính được xác định tại = cửa chính vào công viên dự định từ phía = main entrance is from …

góc đường – giao điểm giữa phố x và y = in the corner of

6. Trong nội bộ khu di tích, sẽ thiết kế 2 tuyến đường tham quan đi bộ chính và các đường dạo kết nối các điểm tham quan.

trong nội bộ khu di tích = bên trong khu vực công viên = inside the park

tuyến đường tham quan đi bộ = đường dành cho người đi bộ xem hoàng thành = walk way// paths for visitors to view the Citadel

7. Mục tiêu quy hoạch là nhằm bảo tồn khu di tích 18 Hoàng Diệu và khu Thành Cổ thuộc Khu di sản trung tâm Hoàng thành Thăng Long đã được công nhận là di sản văn hóa thế giới. Khu vực sẽ trở thành Công viên Văn hóa Lịch sử nhằm phát huy những giá trị nổi bật mang tính toàn cầu của khu di tích, thể hiện được ý nghĩa của khu di sản thế giới có lịch sử tồn tại và phát triển liên tục từ hơn 1.300 năm trước.

Mục tiêu qui hoạch là nhằm = mục đích của việc xây dựng công viên này là /để = the purpose of this construction is

bảo tồn = gìn giữ/ bảo vệ = conserve

phát huy những giá trị nổi bật mang tính toàn cầu = tiếp tục quảng bá các giá trị có tầm cỡ thế giới = to promote world/global cultural values

8. Đồng thời, việc quy hoạch hướng tới mục tiêu bảo tồn lâu dài các dấu tích kiến trúc, hiện vật, di chỉ khảo cổ học đã được phát lộ, tôn vinh các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể cho các thế hệ mai sau…

đồng thời = cùng lúc = likewise, at the same time, simultaneously

dấu tích kiến trúc – các dấu vết xây dựng còn lại = architectural relics

hiện vật – các vật thể – tangible items/objects

di chỉ khảo cổ học đã được phát lộ – các vật được khai quật = disclosed / excavated archeological objects / artefacts/ artifacts

tôn vinh giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể – nâng giá trị văn hóa vật chất và tinh thần – honour tangible and intangible cultural items

thế hệ mai sau = con cháu sau này, con cháu trong tương lai = future generations

9. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu tạo lập một không gian văn hóa cộng đồng hài hòa trong tổng thể không gian kiến trúc cảnh quan, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật với khu vực Trung tâm chính trị Ba Đình.

yêu cầu tao lập – đề nghị xây dựng – request to do sth

không gian văn hóa cộng đồng = tinh thần/bầu không khí// khu vực

hài hòa với = đồng bộ với = matching with

hạ tầng kĩ thuật = cơ sở hạ tầng = điều kiện kĩ thuật  cho phép

khu vực trung tâm chính trị – địa bàn của chính phủ – nơi chính phủ đóng =  political centre

10. Cùng với giá trị đã được thế giới công nhận đồng thời nằm trong khu trung tâm chính trị Ba Đình, bên cạnh là công trình Nhà Quốc Hội đang xây dựng vì vậy đây là quy hoạch đặc thù, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

công trình Nhà Quốc Hội – tòa nhà của Quốc Hội – Toàn nhà của cơ quan lập pháp – National Assembly House / Parliament Palace

đặc thù = đặc trưng, đặc biệt – specific, unique

đặc biệt quan trọng – rất quan trọng, cực kì quan trọng, vô cùng có ý nghĩa – extremely important/significant

Công trình có ý nghĩa cực kì quan trọng = công trình cực kì quan trọng

11. UBND TP.Hà Nội được giao tổ chức công bố đồ án quy hoạch, triển khai tuyển chọn phương án kiến trúc, xây dựng kế hoạch bảo tồn, quản lý và đầu tư xây dựng phù hợp với các nội dung đã được duyệt.

Ai được giao làm gì – s is assigned/ nominated to do sth

tổ chức công bố = công bố, đưa thông báo// giới thiệu cho công chúng rõ = announce, introduce

triển khai tuyển chọn = tiến hành tuyển chọn = select

đầu tư = bỏ vốn vào = invest in

12. Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch có nhiệm vụ phối hợp cùng Viện khoa học xã hội VN và thành phố Hà Nội tiếp tục nghiên cứu, khảo cổ tại khu di sản, tổ chức giới thiệu, tuyên truyền và quảng bá, phát huy giá trị khu di sản.

Viện Khoa học Xã hội Việt Nam = Vietnam Institute for Social Sciences

Tuyên truyền, quảng bá = giới thiệu cho nhiều người biết = promote

13. Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long- Hà Nội là di tích có bề dày lịch sử, trải dài hơn 10 thế kỷ, kể từ thành Đại La tiền Thăng Long và nhất là từ thời vua Lý Thái Tổ (thế kỷ thứ X) đến thời đại Hồ Chí Minh.

có bề dày lịch sử = lâu đời = long history

trải dài hơn 10 thế kỉ = kéo dài hơn 1 nghìn năm = throughout a thousand-year history

14. Khu di tích bắt đầu khai quật từ tháng 12/2002 và được mở rộng như hiện nay vào giữa năm 2003, với mục tiêu ban đầu là khai quật giải phóng mặt bằng để xây dựng Trung tâm Hội nghị Quốc gia và Nhà Quốc hội. Trong những năm qua, các nhà khảo cổ đã tổ chức nhiều cuộc khai quật lớn, thu được rất nhiều di vật quý giá.

bắt đầu khai quật – bắt đầu đào lên – excavation began in

mục tiêu ban đầu – lúc đầu định làm để = initial purpose

giải phóng mặt bằng – dọn chỗ cho = clearing for

Trung tâm Hội nghị Quốc gia và Nhà Quốc hội = xây phòng họp cho nhà nước và cho cơ quan lập pháp quốc gia = to build the National Conference Hall and Parliament Palace

Cuộc khai quật lớn = đào trên diện rộng = comprehensive excavations

thu được nhiều di vật quí giá = tìm thấy nhiều vật có giá trị = found many precious items

P.Thảo

Advertisements

Tagged: , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: