Thông tư mới bổ sung thiết bị đưa vào phòng thi

Bộ vừa mới ra một thông tư mới  quy định bổ sung các thiết bị có thể được mang vào phòng thi.

Lại dấy lên một loạt tranh luận, rằng đưa ra quy định trong lúc các trường đã chuẩn bị xong xuôi và sẵn sàng cho các kì thi, là gây thêm rắc rối cho tuyển sinh.

Thế nào cũng nói được thôi. Đơn giản vì hiện nay các trường đang ghét bộ lắm rồi, và họ cũng muốn thâu lại mọi quyền về tay mình, để tự tung tự tác cho thoải con gà mái.

Thực ra thì ai cũng biết, các kì thi đại học nhìn chung là diễn ra khá nghiêm túc, ít nhất ở cái bề nổi của nó. Còn độ gian dối, nếu có, thì cũng ở dạng tinh vi, trình cao, chứ không kiểu thật thà thô thiển như ở bậc phổ thông.

Nói thế là bởi vì, gian dối ở bậc cao này nó không xảy ra ở diện rộng, mà nó chìm ở khâu làm phách, chấm bài, ghép phách hay phúc khảo thôi.

Đã bao giờ các bạn đặt một câu hỏi thế này: ơ sao chấm chênh nhiều thế nhỉ, đại loại ở một số môn như là tự luận (toán, văn chẳng hạn) mà người được phúc khảo (thường là có liên hệ nào đó với lđ hoặc người thân của chiến hữu ở  trường) mà bài thi toán đang chừng 2-3 điểm hoặc thấp hơn, sau khi phúc khảo được lên cao hơn hẳn, hoặc đủ điểm đỗ đại học chưa?

Nghi lắm nha

Nhưng bằng chứng đâu. Nghìn Đỗ Việt Khoa cũng chẳng “quay clip” để mà “tung lên mạng” nhé, chả là cái đinh nhé.

Đồi Ngô đồi sắn đồi khoai chẳng là cái đinh nhé, quá tầm thường, ai chấp làm cái giề…

Gian dối của người Việt ư? xời ơi, “làm gì có”…

Tagged: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: