Đề xuất mới về thay đổi Hiến Pháp

Hôm nay đọc tin này : Đề xuất chủ tịch nước nắm công an, quốc phòng… và chủ tịch nước phải được dân bỏ phiếu theo đúng nghĩa…

Mình cho đó là tin tốt lành. Nhưng có lẽ mình đang mơ giữa ban ngày…

Mình vẫn cho rằng, hiến pháp 1946 có nhiều ưu việt hơn cả so với các hiến pháp hiện hành. Một đất nước muốn phát triển ổn định thì cũng cần chứng tỏ có một Hiến pháp ổn định, chỉ có thể bố sung, chỉnh sửa, chứ không nên có quá nhiều HP như vậy…

Một đất nước muốn minh bạch thì cần phải có tam quyền phân lập, hành pháp, tư pháp, lập pháp phải rạch ròi với nhau, khống chế nhau thì mới có sự minh bạch. Còn nếu cứ tiếp tục kiểu vừa đá bóng vừa thổi còi thì đất nước chắc chắn suy tàn.

Hơn hết cả, đất nước này cần phải thiết lập lại được lòng tin của dân với nhà nước, của nhân viên với cán bộ phụ trách của mình, của con trẻ với người lớn, của bạn chưa tốt với bạn tốt hơn v.v. Làm sao đó để mỗi khi nghe một nhà chức trách phát biểu, một chính trị gia xuất lời thì người ta phải gật gù, tán thưởng thực sự, chứ không phải chỉ thể hiện sự đồng thuận nơi đầu môi chót lưỡi.

Nếu cái thật không được tôn trọng thì chắc chắn không có tương lai.

Niềm tin mất là mất tất cả.

Advertisements

Tagged: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: