PGS Văn Như Cương và GS Ngô Bảo Châu nhắn nhủ học sinh, sinh viên

Nhân ngày khai trường, PGS Văn Như Cương có một bức thư gửi học sinh của trường Lương Thế Vinh, trong đó có đoạn:

các em hãy rèn luyện cho mình những phẩm chất cần có về nhân cách.

Hãy trung thực đừng dối trá ,

hãy vị tha đừng vị kỷ,

hãy hòa đồng đừng đố kỵ,

hãy cao thượng đừng thấp hèn,

hãy độc lập suy nghĩ đừng a dua bầy đàn,

hãy nói lời thanh cao đừng buông câu tục tĩu…

Tóm lại, hãy chuẩn bị ngay từ bây giờ để có thể bước vào đời như một người chân chính chứ không phải là một kẻ hạ lưu…

*****

Cũng dịp này GS Ngô Bảo Châu lại bình luận về “sự tử tế” gắn liền với “biết xấu hổ”. Khi có lỗi phải biết tự nhận lỗi.

Nhận xét về cách viết sách giáo khoa lịch sử, GS nói mình

“có cảm tưởng như người viết sợ bị người khác phê bình, nên khi viết cái gì cũng đưa ra những sự kiện ngày – tháng – năm, hoàn toàn không có bất cứ một sự liên hệ, phát biểu cảm tưởng, suy nghĩ cá nhân của người viết liên hệ thực tiễn với nhau. Có thể người viết sợ sai nên cách viết rất khô khan?”

và đề cập tới vai trò của thanh niên trí thức, GS nói:

Người có trí thức không phải là người đi dạy dỗ người khác, là người có khả năng, hiểu biết, tư duy độc lập trong mỗi vấn đề, có khả năng chỉ ra những lựa chọn, cái đúng, cái sai, cái hay, đẹp để cho những người khác có thể có điều kiện được trang bị kiến thức hơn và có những lựa chọn kiến thức cho họ”.

Đọc những dòng nhắn nhủ đó, bạn có suy nghĩ gì không? Bạn có biết tư duy độc lập? có a dua bầy đàn? có cố gắng thoát xác hai chữ “hạ lưu”?

Advertisements

Tagged: , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: