Tăng lương để chống … cái giời ơi?

Lại sắp vui đây. Chính phủ đề xuất tăng lương cho quan chức chính phủ để … chống tham nhũng.

Tăng lương bao nhiêu thì đủ? Vấn đề đủ sống nhưng còn đủ tiêu, đủ hưởng thụ, đủ có cái cảm giác rủng rẻng của xèng, của quyền lực thì lương nào cho nó đủ?

Thực ra các quan chức hay những người làm quản lí, chưa cần nhà nước tăng lương, họ đã tự tăng thu nhập chính thống cho mình từ lâu, theo cái quy chế chi tiêu nội bộ, hoặc theo cách riêng, luật bất thành văn của họ rồi. “Chính phủ” chẳng cần phải quan tâm tới “mức lương” của họ bởi cái thiếu bây giờ với nhiều quan/công/viên chức không phải là tiền mà là tư cách, là lương tâm, là tinh thần công bộc, là sự tử tế.

Lương của lãnh đạo doanh nghiệp như EVN với hơn 30 triệu đã được coi là khủng và ồn ào cả xã hội. Lương của một lãnh đạo trường đại học  – không biết chính xác, chỉ suy luận qua khoản thu nhập chịu thuế –  thì sơ sơ cũng vậy nhưng chẳng thấy ai ồn ào kêu ca, nhưng chắc chắn, với số đó hãy còn là … muỗi.

Tăng lương cho cán bộ nhưng lại không có cách gì để quản về thu nhập thì sự tăng lương không thể giảm tham nhũng mà còn ngược lại, là nguồn dưỡng tốt cho nhiều tệ nạn khác, vốn đang lũng loạn trong xã hội.

Tăng lương cho cán bộ đồng nghĩa với việc tăng giá “đấu thầu” cho các vị trí và dân sẽ tiếp tục được tăng tiến các khoản tận tăng thu.

Hết hẳn lòng tin vào các nỗ lực của chính phủ muốn làm trong sạch hóa đội ngũ của mình.

**************

Việc đầu tiên chính phủ nên làm là tiến hành mọi giao dịch qua ngân hàng, hạn chế giao dịch tiền mặt tối đa. Tất nhiên làm thế cũng chỉ giảm được phần nào, bởi ở mình, đa số vẫn có thói quen giao dịch lớn bằng “obama” hay các loại kim ngân thạch nhũ hiếm khác.

Advertisements

Tagged: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: