Lớp VIP trường công

Cái kiểu này nó đâu chỉ tồn tại ở trường phổ thông.

Nó đang hiện hữu hàng ngày tại các trường đại học.

Trong bản báo cáo tổng kết cho hội nghị viên chức có ghi thiếu sót lớn thế này: chưa lắp được máy lạnh cho một số phòng học cho lớp dự án”. Nhiều tiền hơn có khác, trong khi đó, những cái tối thiểu cho lớp sinh viên  thì chẳng thấy đả động gì.

Các trường đại học hiện nay có xu hướng chia nhỏ đối tượng sinh viên theo phổ thông: Lớp thường, lớp chất lượng cao, lớp cử nhân tài năng, lớp theo chương trình tiên tiến, lớp đẳng cấp quốc tế… Rồi lớp liên kết, lớp du học tại chỗ, lớp dự án, lớp phi dự án thôi thì đủ thứ lớp với những rating khác nhau cả về chất lượng sinh viên đầu vào, chất lượng giáo viên, chất lượng phòng ốc trang thiết bị và đương nhiên chất lượng học phí với thù lao giảng dạy tương ứng.

Phòng học nào cho đối tượng trả tiền nhiều thì coi như được hưởng mọi cái “hơn người”. Tất nhiên không phải lúc nào cũng vậy. Đối tượng tại chức cũng phải mất nhiều năm tranh đấu mới được quyền vào thư viện, trong khi học phí cũng cao hơn.

Lớp phi dự án, muốn dùng công nghệ trong giảng dạy thì phải trải qua một quy trình loằng ngoằng với khoảng 5 chữ kí khác nhau, và khôi hài ở chỗ, cuối cùng vẫn phải … tự liệu với mọi thứ.

Mà nói công nghệ cho oai, chứ thực ra chỉ là cái data projector, cái microphone với cái megaspeakers chứ có phải là cái gì ghê gớm đâu cho nó cam…

Chẳng còn mấy kiên nhẫn mà thay đổi cái này, ứng dụng cái nọ, “cứ chay” mà dạy mà học cho nó lành.

Sinh viên lớn rồi nên ít nhiều còn có thể hiểu được cái sự khác biệt giàu nghèo.

Nhưng ở phổ thông, ở các trường tiểu học mà cho phép trường công mở các lớp tư với sự phân biệt đối xử thế thì chỉ có được gọi là những cái đầu đất được giao nhầm trọng trách.

Khuyến khích sự hỗ trợ của phụ huynh là tốt nhưng cần phải thực hiện sao cho nó không thể hiện những cái phản giáo dục, ngay từ nhà trường.

Còn thì, ai thích cho con và có khả năng cho con vào học lớp VIP, mở trường riêng cho họ.

Advertisements

Tagged: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: