Sentimental education

Đọc bài thơ của Tony Hoagland về chủ đề giáo dục tình cảm.

Sống trong môi trường nào thì sẽ chịu ảnh hưởng của môi trường giáo dục đó.

Đối xử với người khác thế nào thì sẽ nhận được đối xử như vậy. Nhưng như vậy vẫn không phải là bi kịch và chấp nhận buông xuôi…

Cuộc đời dù có lắm lỗi lầm, biển khơi mênh mông quay lại là bờ!

Nghe đọc bài thơ ở đây

Sentimental EducationAnd when we were eight, or nine,

our father took us back into the Alabama woods,

found a rotten log, and with his hunting knife

pried off a slab of bark

to show the hundred kinds of bugs and grubs

that we would have to eat in a time of war.

“The ones who will survive,” he told us,

looking at us hard,

“are the ones who are willing to do anything.”

Then he popped one of those pale slugs

into his mouth and started chewing.

And that was Lesson Number 4

in The Green Beret Book of Childrearing.

I looked at my pale, scrawny, knock-kneed, bug-eyed brother,

who was identical to me,

and saw that, in a world that ate the weak,

we didn’t have a prayer,

and next thing I remember, I’m working for a living

at a boring job

that I’m afraid of losing,

with a wife whose lack of love for me

is like a lack of oxygen,

and this dead thing in my chest

that used to be my heart.

Oh, if he were alive, I would tell him, “Dad,

you were right! I ate a lot of stuff

far worse than bugs.”

And I was eaten, I was eaten,

I was picked up

and chewed

and swallowed

down into the belly of the world.

– Tony Hoagland-

 

Giáo dục tình cảmTác giả:Tony Hoagland (tạm dịch, sẽ chỉnh sửa sau)Và khi chúng tôi vừa tám, chín

Cha đã đưa vào rừng Alabama

Người tìm được một khúc gỗ đổ

Đoạn rút dao săn, xả vào lớp vỏ

Hàng trăm ngàn con bọ lộ thiên –

Những thứ đồ phải ăn thời chiến

“Kẻ muốn sống – sẽ phải làm tất cả”

Người thốt lên qua hơi thở nặng nề

Lặng lẽ nhặt một con sên yếu lả

Thả nó vào mồm, chậm rãi người nhai

Và thế là qua bài số 4

Trong cuốn sách dạy làm người

“Mũ nồi xanh” cho trẻ

Tôi nhìn chú em

xanh xao gầy guộc

mắt lồi ngơ ngác

chẳng khác gì mình

Chợt ngộ ra

Nơi kẻ mạnh hiếp đè kẻ yếu

Là nơi sẽ thiếu lời nhu

Rồi nữa, thấy đời thật tẻ

Công việc chán hèo mà mãi chẳng dám buông

Sông bên vợ nhạt nhòa không tình nặng

Chẳng dám phụ tình, héo hắt cô đơn

Với trái tim sống mòn

Trong lồng ngực vô hồn vô cảm

Cha ơi giá người còn sống

Con sẽ thú nhận rằng người đã đúng rồi

Con từng nuốt nhiều sinh vật sống

Còn tởm hơn cả lũ sâu giòi

Rồi con đã bị ăn, đã bị nuốt

Đã bị nhặt lên như con sên thuở trước

Đã bị nhai, đã bị nuốt

sâu vào lòng thế giới quanh con…

Advertisements

Tagged: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: