Happiness – Hạnh phúc

Happiness

By Raymond Carver

Nguồn: http://100.best-poems.net/happiness.html

So early it’s still almost dark out.
I’m near the window with coffee,
and the usual early morning stuff
that passes for thought.When I see the boy and his friend
walking up the road
to deliver the newspaper.

They wear caps and sweaters,
and one boy has a bag over his shoulder.
They are so happy
they aren’t saying anything, these boys.

I think if they could, they would take
each other’s arm.
It’s early in the morning,
and they are doing this thing together.

They come on, slowly.
The sky is taking on light,
though the moon still hangs pale over the water.

Such beauty that for a minute
death and ambition, even love,
doesn’t enter into this.

Happiness. It comes on
unexpectedly. And goes beyond, really,
any early morning talk about it.

Hạnh phúc
Buổi sớm bình minh chưa lên
Bên cửa sổ li cà phê nóng
Tôi ngồi bình lặng như thường
Vấn vương trong đầu ý lạ
 
Thấp thoáng hai đứa trẻ qua
Nhập nhòa trên đường phố vắng
Lặng giao báo sớm mỗi nhà…
 
Hai đứa mặc áo len, đội mũ cát két
Một  đeo túi xắc, lủng lẳng bên hông
Im lặng như không, mà trông hạnh phúc!
 
Thầm nghĩ nếu mà chúng được
giải phóng đôi tay để mà
tung tăng trong sáng sớm mai
Như chúng đang cùng nhau … thế này
Mỗi sớm
 
Hai đứa vẫn chậm rãi, trên đường
Bầu trời đang dần sáng thêm lên
Trăng muộn còn vương vài vệt sáng
Mờ giăng trên dải nước bên đường
 
Thinh không yên ả lúc bình minh
Một phút trôi qua trong tĩnh lặng
Chẳng tham giận sân si  hay tuyệt vọng
Cũng chẳng băn khoăn, mơ mộng vẩn vơ
Mà tinh khôi một màu… hạnh phúc
 
Hạnh phúc – chợt tới
Bất ngờ – không trông đợi
Hạnh phúc – trong tay
Lan tỏa – trong sáng sớm mai
Lan mãi …

Tagged: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: