Lên đời

Lâu lâu, lại thấy có từ mới, hay hay xuất hiện.

Ấy là từ “lên đời”. “Lên đời” có nghĩa là nâng cấp từ một cái thấp hơn lên một cái cao hơn. Ví dụ, lên đời con xe, lên đời cái a lô.

Các trường trung cấp “lên đời” thành cao đẳng. Các trường cao đẳng “lên đời” thành đại học

Các chương trình thường “lên đời” thành chương trình tiên tiến, đẳng cấp quốc tế, chất lượng cao, liên kết hợp tác với nước ngoài cấp bằng ngoại, liên thông cấp bằng đại học chính quy. Các bằng tại chức “lên đời” bằng “chuẩn hóa” lên cao học rồi thạc sĩ, tiến sĩ.

Các phó giáo sư thì cứ tuốt tuột “lên đời” thành giáo sư.

Vui hơn cả là các thạc sĩ “đời đầu” cứ hay tự “lên đời” luôn thành tiến sĩ. Chức càng cao, bằng càng thấp thì khả năng “lên đời” càng cao. Có vẻ như vậy nó mới xứng tầm địa vị ….

Nghĩ cũng thấy vui phết.

PS. Thực thà là có những cụ chẳng bằng cấp gì nhưng rất giỏi.
Có những vị bằng cấp đầy người mà còn cao nữa nhưng rất … chịp chịp
Có những người có bằng cấp nhưng cũng rất không … chịp chịp
Có những người … điền vào ô trống cái gì cũng được. Hehehe

Tagged: , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: