Làng tôi – My Village/country by Văn Cao

Làng tôi – Văn Cao My Village/ Country

Nghe hát ở đây

Làng tôi xanh bóng tre
Từng tiếng chuông ban chiều, tiếng chuông nhà thờ rung
Đời đang vui đồng quê yêu dấu
Bóng cau với con thuyền, một giòng sông.
Nhưng thôi rồi còn đâu quê nhà, ngày giặc Pháp tới làng triệt thôn.
Đường ngập bao xương máu tơi bời, đồng không nhà trống tan hoang.

Chiều khi quân Pháp qua
Chiều vắng tiếng chuông ngân, phá tan nhà thờ xưa.
Làng tôi theo đoàn quân du kích,
Cướp ngay súng quân thù trả thù xưa.
Bao căm hờn từ xa quê nhà, rừng chiều nhớ cánh đồng chiều xưa.
Từ xa quê trông lớp cây già, làng quê còn thấy buồn đau.

Ngày diệt quân Pháp tan,
Là lúc tiếng chuông ngân, tiếng chuông nhà thờ rung.
Làng tôi theo đoàn quân chiến thắng, đánh tan lũ quân thù về làng xưa.
Dân tưng bừng chặt tre phá cầu, cùng lập chiến lũy đào hào sâu.
Giặc chưa tan chiến đấu không thôi, đồng quê chào đón ngày mai.

My village is green with bamboos, and bell sounds at noon, the church bell is tolling.
Joy-filled life, lovely fields, areca shades w. boats on the river
But all is gone n home is lost
When the French invaded the town
Road flooded with human blood in such deserted aftermaths
 
Time of French deploying no bells were tolling
and the church was pulled down.
Farmers all become guerrillas, snatching enemies’ guns to pay old revenge.
Hostility’s risen from home town.
Hiding in forest, missing late noon farming. From afar seen old trees, the home’s filled with black mourns
 
Day the French disarmed/defeated would be when bells toll, church bells are to toll
The farmers  together with victory army destroy all enemies then come back home
Excitingly cut down bamboos, sabotage bridges, set up blockage, dig trenches
We’ll fight to defeat them all, then welcome bright  tomorrow
 
Advertisements

Tagged: , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: