I Have a Dream – Tôi có hoài bão/ tôi có một giấc mơ by ABBA

I have a dream by Westliffe

Nghe ở đây. Phiên bản này rất xúc động. Rất thích. Bản dịch này có thể hát được.

ABBA hát ở đây

I have a dream, a song to sing
To help me cope with anything
If you see the wonder of a fairy tale
You can take the future even if you failI believe in angels
Something good in everything I see
I believe in angels
When I know the time is right for me
I’ll cross the stream – I have a dreamI have a dream, a fantasy
To help me through reality
And my destination makes it worth the while
Pushing through the darkness still another mileI believe in angels
Something good in everything I see
I believe in angels
When I know the time is right for me
I’ll cross the stream – I have a dream
I’ll cross the stream – I have a dream
Ta ca bài hát – hoài bão, nguyện mong
Vượt qua đèo dốc, bão tố phong ba
Khi ta thấy được diệu kì từ cổ tích ấu thơ
Thì tương lai sẽ huy hoàng, kể cả khi ngã đau
 
Vững niềm tin với thiên thần
Và lạc quan trên mỗi nẻo đường ta đi
Vững niềm tin với thiên thần
Thời cơ đến với ta khi ta nguyện mong
Vượt qua  ghềnh thác – khi ta còn mơ
 
Ta có hoài bão, một thiên ảo ca
Cùng ta vượt qua trần ai gian nan
Và tương lai đích tới gần làm ta thêm gắng hơn
Vượt qua tăm tối ưu phiền dù đường đi chông chênh
 
Vững niềm tin với thiên thần
Và lạc quan trên mỗi nẻo đường ta đi
Vững niềm tin với thiên thần
Thời cơ đến với ta khi ta nguyện mong
Vượt qua ghềnh thác – hoài bão cùng ta/ khi ta còn mơ
Advertisements

Tagged: , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: