My Valentine – Anh yêu! by Martina Mcbride

My Valentine by Martina McBride – Anh yêu!

Nghe ở đây

Dịch ý, chuyển loại

If there were no words
No way to speak
I would still hear youIf there were no tears
No way to feel inside
I’d still feel for you

And even if the sun refuse to shine
Even if romance ran out of rhyme
I would still give my heart
Until the end of time

Cuz all I need

Is you, my valentine

All of my life
I have been waiting for
All you give to me
You’ve opened my eyes
And showed me how to love unselfishly

I’ve dreamed of this a thousand times before
In my dreams i couldn’t love you more
I will give you my heart
Until the end of time
You’re all i need
My love, my valentine

La da da
Da da da da

And even if the sun refuse to shine
Even if romance ran out of rhyme
You would still have my heart
Until the end of time
Cuz all i need
Is you, my valentine

You’re all i need
My love, my valentine

Dù không lời bày tỏ
Dù không cách nói ra
Em vẫn nghe anh đó
 
Dù không dòng lệ nhỏ
Dù không cách tỏ bầy
Vẫn cảm thông anh đó
 
Dù mặt trời không tỏ
Dù tình ca lạc vần
Vẫn yêu anh vô tận
Tới năm tận tháng cùng
Bởi vì em đã rõ
Cái em cần là anh
Valentine của em!
 
Đợi chờ anh suốt đời
Anh trao em tất cả
Soi sáng đường em đi
Chỉ cho em biết rõ
Nhận – cho và yêu thương
 
Em mơ vạn lần mơ
Vạn lần rồi vẫn vậy
Yêu anh và hiến dâng
Suốt đời này vẫn vậy
Bởi vì em nhận thấy
Cái em cần là anh
Valentine của em
 
Dù mặt trời không tỏ
Dù tình ca lạc vần
Yêu anh và hiến dâng
Suốt đời này vẫn vậy
Bởi vì em nhận thấy
Cái em cần là anh
Valentine của em
 
Cái em cần là anh
Valentine của em
Advertisements

Tagged: , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: