Mùa xuân Nhớ Bác – Phạm Thị Xuân Khải – Spring Advent Missing Uncle Hu

Thơ Phạm Thị Xuân Khải: Mùa xuân nhớ Bác Spring Advent – Missing UNCLE HU

Đọc thêm về bài thơ ở đây gây chấn động dư luận thời bao cấp ở đây trên báo Tiền Phong

Kính tặng đồng chí Lê Đức Thọ, tác giả bài thơ “Lẽ sống” và đồng chí Hồ Thiện Ngôn, tác giả bài thơ “Đọc thơ anh”.

Mùa xuân về nhớ Bác khôn nguôi
Tiếng pháo giao thừa nhớ ngày xuân Bác còn chúc Tết

Vần thơ thân thiết
Ấm áp lòng người
Bác đã đi xa rồi
Để lại chúng con bao nỗi nhớ
Người cha đã đi xa.

Các anh ơi, Mùa xuân về đọc thơ xuân các anh trên báo Đảng
Lòng càng nhớ Bác nhiều hơn
Làm sao có thể quên
Mỗi lần gặp Bác
Bác bắt nhịp bài ca đoàn kết
Người thường nhắc nhở:
Yêu nước, thương dân
Dẫu thân mình có phải hy sinh
Cũng chỉ vì trường xuân cho đất Việt.

Mùa xuân về đọc thơ xuân các anh
Tuổi trẻ chúng tôi thấy lòng mình day dứt
Day dứt vì mình chưa làm được
Những điều hằng ước mơ
Những điều chúng tôi thề
Dưới cờ Đoàn trong giờ kết nạp,
Tuổi trẻ chúng tôi tha thiết
Được Đảng chăm lo
Được cống hiến cho quê hương nhiều nhất

Nhưng tuổi trẻ chúng tôi
Không ít người đang lỡ thì, mai một.

Theo năm tháng cuộc đời
Ngoảnh lại nhìn, mình chưa làm được bao nhiêu
Bởi một lẽ chịu hẹp hòi, ích kỷ
Thanh niên chúng tôi thường nghĩ:
Bỏ công gieo cấy, ai quên gặt mùa màng

Mỗi vụ gieo trồng
Có phải đâu là lép cả?

Tuổi trẻ chúng tôi vẫn tự hào
Những trang sử vẻ vang dân tộc
Chúng tôi được học
Được thử thách nhiều trong chiến tranh

Chúng tôi nghĩ: Nguyễn Huệ – Quang Trung
Lứa tuổi hai mươi lập nên nhiều chiến công hiển hách.
Lẽ nào tuổi trẻ hôm nay thua thiệt
Có học hành, lại phải sống cầu an
Phải thu mình, xin hai chữ “bình yên”
Bởi lẽ đấu tranh – tránh đâu cho được?

Đồng chí không bằng đồng tiền
Bằng lòng vẫn hơn bằng cấp
Có ai thấu chăng
Và ai phải sửa?
Mỗi xuân về con càng thêm nhớ Bác

Lòng vẫn thầm mơ ước
Bác Hồ được sống đến hôm nay
Làm nắng mặt trời xua tan hết mây
Trừ những thói đời làm dân oán trách

Có mắt giả mù, có tai giả điếc
Thích nghe nịnh hót, ghét bỏ lời trung
Trấn áp đấu tranh, dập vùi khốn khổ

Cùng chí hướng sao bầy mưu chia rẽ?
Tham quyền cố vị
Sợ trẻ hơn già

Quên mất lời người xưa:
“Con hơn cha là nhà có phúc”
Thời buổi này,
Không thiếu người xông pha thuở trước
Nay say sưa trong cảnh giàu sang
Thoái hóa, bê tha khi dân nước gian nan?

Mùa xuân đất nước
Nhớ mãi Bác Hồ
Ta vẫn hằng mong lý tưởng của Người

Cho đất nước khải hoàn, mùa xuân mãi mãi.

Xuân Bính Dần

Phạm Thị Xuân Khải

Học sinh năm thứ hai khoa Ngữ văn Trường Đại họcTổng hợp Hà Nội

 

For Mr. Le Duc Tho, the author of “Lifeway” and Mr. Ho Thien Ngon, the author of “Reading your Poem”

 

Spring has come and I miss Him so much
Eve firecracks remind the moment HE delivered New Year Wish
Lovely verses
So warm and touching
Now He has gone
Left us behind with such yearning
Dad has gone

My dear, this spring Reading Your Poem in the Party papers
I miss Him more than ever
And can’t forget
Whenever met HIM
HE conducted the very song To Unite
Reminding us
To love the country and cherish the folks
Even if to sacrifice
Only for the eternity of solemn Viet Land

Spring advent, reading your poem
We the young find it tormenting
Feeling so hopeless, can do nothing
Our dreams
Our oaths
Under the Union Flag
At the Ritual Service
We the young all wish
To be led by the Party
And to devote ourselves to homeland utmost
But we the young now
Do have little chance
As time go by
Looking it back just to see so little done
‘cause of egoism you possess
We the young often think
Once sowed you would long for the harvest

Any sowing
Not all is seedless I reckon
We youngster have the pride
In glorious historical pages
Which we have learnt
Days of wars we all have gone through
We the young think: Kuangchung – Nguyen Hue
Had done great job in their twenties
Why today the young can not
Learning much yet kept tolerant
Humbling in “let-me-alone” cliché
As fighting means nowhere to shelter

Camarada is nothing to a buck
Pleasing others would do more than true certificates
Who would mind seeing this?
And who would bother to fix this?
Each spring I miss HIM more!
Deep down wishes go
If only HE were to live up-till-now
as sunrays to sweep all clouds away
and clear out all social sickness
and those disguised defectives
who are inclined to toadies
yet coercing the truly honest
Repressing fighters and stamping the weak

Sink and swim together while plotting to trap
Entrenching in power
Scarier of the younger
Ignorant of the old words:
Evil parents want good kids
Today
No fewer pioneers than your time
Now –you being lured in luxury life
Overindulgenced while the country’s at risk.

This spring advent
We remember UNCLE HU
Wishing HIS idea
To be realized
For the country in triumph flourish
And Hope Springs Eternal
On this HOMELAND

Spring 1986

 

Advertisements

Tagged: , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: