Daily Archives: August 12, 2013

Điểm chuẩn Đại học Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội 2013

 

Mã trường: QHF
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D140231 SP tiếng Anh D1 30
2 D220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc D1 28
3 D220201 Ngôn ngữ Anh D1 30
4 D140232 SP tiếng Nga D1,D2 24
5 D220202 Ngôn ngữ Nga D1,D2 24
6 D140233 SP Tiếng Pháp D1,D3 24
7 D220203 Ngôn ngữ Pháp D1,D3 25.5
8 D140234 SP Tiếng Trung Quốc D1,D4 24
9 D220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D1,D4 28
10 D220205 Ngôn ngữ Đức D1,D5 24
11 D140236 SP Tiếng Nhật D1,D6 29.5
12 D220209 Ngôn ngữ Nhật D1,D6 29.5
Advertisements

Điểm chuẩn Đại học Hà Nội 2013

Dưới đây là mức điểm trúng tuyển vào trường đối với học sinh thuộc KV3. Khối D môn ngoại ngữ nhân hệ số 2:

 

 

Ngành học

Mã ngành

Khối

Chỉ tiêu

Điểm trúng tuyển năm 2013

Công nghệ thông tin

D480201

A

200

18.0

D1

24.5

Quản trị kinh doanh

D340101

A

100

20.0

D1

27.0

Kế toán

D340301

A

100

16.0

D1

21.0

Tài chính – Ngân hàng

D340201

A

100

18.5

D1

25.5

Quốc tế học

D220212

D1

75

27.5

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

D340103

D1

75

28.5

Ngôn ngữ Anh

D220201

D1

250

29.5

Ngôn ngữ Nga

D220202

D1

100

26.0

D2

26.0

Ngôn ngữ Pháp

D220203

D1

100

27.5

D3

27.5

Ngôn ngữ Trung

D220204

D1

200

26.5

D4

26.5

Ngôn ngữ Đức

D220205

D1

100

27.5

D5

25.5

Ngôn ngữ Nhật

D220209

D1

150

28.0

D6

26.0

Ngôn ngữ Hàn

D220210

D1

100

28.0

Ngôn ngữ Tây Ban Nha

D220206

D1

50

28.0

Ngôn ngữ Italia

D220208

D1

100

25.5

D3

26.0

Ngôn ngữ Bồ Đào Nha

D220207

D1

50

23.5

%d bloggers like this: