Hallelujah by Il Divo

Hallelujah by Il Divo

Tiếng Do Thái: Praise His Holy Name! hãy ca ngợi Chúa, hãy vinh danh tên người

Nghe ở đây

Sebastien:Un soldado a casa hoy regreso
Y un niño enfermo se curo
Y hoy no hay trabajo en el bosque de la lluvia

Un desamparado se salvo
Por causa de una buena acción
Y hoy nadie lo repudia, hallelujah

Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah

Carlos:
Un ateo que consiguió creer
Y un hambriento hoy tiene de comer
Y hoy donaron a una iglesia una fortuna

David:
Que la guerra pronto se acabara
Que en el mundo al fin reinara la paz
Que no habrá miseria alguna, hallelujah

Urs:
Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah

Por que la norma sea el amor
Y no gobierne la corrupción
Sino lo bueno y lo mejor del alma pura

Todos:
Porque dios nos proteja de un mal final
Porque un día podamos escarmentar
Con que acaben con tanta furia, hallelujah

Urs:
Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah

David:
Hallelujah, hallelujah

 

Sebastien:A soldier returned home today
And a sick child was cured
And there is no work in the rain forest today

A desolate person was saved
Because of a good deed
And today nobody condemned him, hallelujah

Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah

Carlos:
An atheist came to believe
And he who was hungry was given food today
And today a church was donated a fortune

David:
That the wars will end soon
That the world will be peaceful in the end
That not a single misery will exist

Urs:
Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah

So that love will be the norm
And not government corruption
But the good and the best of a pure soul

All:
Because god will protect us from a tragic ending
Because one day we will be able to learn our lesson
From that which could end in such fury, hallelujah

Urs:
Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah

David:
Hallelujah, hallelujah

Sebastien:
A soldier returned home today
And a sick child was cured
And there is no work in the rain forest todayA desolate person was saved
Because of a good deed
And today nobody condemned him, hallelujah

Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah

Carlos:
An atheist came to believe
And he who was hungry was given food today
And today a church was donated a fortune

David:
That the wars will end soon
That the world will be peaceful in the end
That not a single misery will exist

Urs:
Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah

So that love will be the norm
And not government corruption
But the good and the best of a pure soul

All:
Because god will protect us from a tragic ending
Because one day we will be able to learn our lesson
From that which could end in such fury, hallelujah

Urs:
Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah

David:
Hallelujah, hallelujah

Người lính trở về nhà hôm nay
Và một sinh linh được cứu
Không có việc ở rừng mưa nhiệt đới
Một người đơn côi được cứu hôm nay
Được cứu vớt bởi một điều kì diệu
Không còn ai kết tội nó hôm nay
Vinh quang thay hãy ca ngợi tên Người!Hallelujah…

Một kẻ vô thần tới và tin
Và nó đói, được cho ăn uống
Nhà thờ được trao may mắn hôm nay

Chiến tranh này sớm kết thúc ngay
Cả thế giới hòa bình này sẽ hưởng
Sẽ không còn tồn tại đau thương

Hallelujah ca ngợi tên Người
Để tình yêu sẽ thành chuẩn mẫu
Để đất nước không còn gian dối
Chỉ còn mình thánh thiện trinh nguyên
Bởi Chúa trời sẽ giữ bình yên
Một ngày tới chúng ta cùng nhận rõ
Bài học đó cho ta sáng tỏ
Kết thúc luôn mọi sự giận hờn
Hallelujah ca ngợi tên Người

Advertisements

Tagged: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: