Hồn tử sĩ – The Soldier Soul Requiem by Lưu Hữu Phước

Nghe ở đây:

Đêm khuya âm u
Ai khóc than trong gió đàn
Sóng cuốn Trưng Nữ Vương
Gợi muôn ngàn bên nước tràn
Hồn ai đang thổn thức trên sông
Hồn quân Nam đang khóc non sông
Sát khí ngất đất bao lớp thây muôn bóng huyền
Không gian như lắng nghe bao oan hồn
Đang xao xuyến xót thương hai Nữ hoàng tuẫn thân
Dù mạng vong lửa hờn chưa tan
Làn sóng đang thét gào gió vang tiếng nguyền cùng gươm đao
Nguyện cùng sông đẫm máu
Tấm thân nát không nao
Nhìn thấy quân Hán dầy xéo
Sông núi nhà dòng châu rơi
Khắp nước non mờ tối dưới trờiNào ai yêu nước nhà
Vì giống nòi vì hận thù
Làm sao đưa dân qua cơn đau khổ
Người Nam anh dũng quyết dâng đời sống cho non sông
Liều mình vào tên khói
Cùng người thù ta quyết không đạp đất chung
Trai hùng tráng lúc quốc biến xả thân
Lấy máu nóng cứu dân khỏi hồi nguy nan
Chí hiên ngangBao năm công đức
Xây đắp nên non nước nhà
Sóng gió nguyện khắc trong
Tấm quốc dân không xóa nhòa
Vì đâu vua Trưng nữ ra quân
Vì non sông tử tiết vong thân
Nước cuốn réo rắt như thiết tha gọi quốc hồn
Thiên thu trên Hát Giang vang tiếng lòng
Dân đau đớn khóc giang san phải hồi ngửa nghiêng
Cùng nhau khấn non nước thiêng liêng
Murky night
Who cries in the wind?
Waves roll up Chung – The Queens
Reminding about them by the overflooding water
Whose soul is sobbing over the river
Souls of Namese* soldiers crying over the country
Deathly air felt over corpses
it seems like unjustice souls cries heard
Sorrowfully of the Queens’ suicide
their deaths are still felt, so is the rage fire
waves are roaming
wind is crying out its revenge
giving out oath to the blooded river
May the body be trodden we will never give up
seeing the Han troop raid
tears jerking like stream
the country is all in gloomThose who love this land
for the country with rage
Lead the people though this agony
The Namese heroes vote to devote themselves to the country
Despite arrows and the war fire
Together we are determined to fight
Men strong are to devote ourselves to the country
With hot blood to rescue people from hazard
With strong will
With virtue collected for years
Let’s build the country
With strong determination
Dedicate ourselves to the country
For what did the Queens fight?
For our country they have died
Water flowing reminds us of the country soul
Thousands of years the song sung over the Hat River**
People crying bitterly at risky time for motherland
Let’s together sing and pray for the holy land!* Nam- Vietnam
Namese – the Vietnamese
**Hat Giang: The Day river part running between Phuc Tho and Dan Phuong (Now Hanoi) is called Hat Giang, or the Hat River (literal: the Singing River)
Advertisements

Tagged: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: