Lòng tham không đáy

Dân gian bảo: ăn dày /giày ăn tất ăn đất xung quanh. Làm gì có chuyện “lương cao thì cứ cao nhưng đừng để nhân viên không có cháo húp”. Đọc ở đây.

Đơn giản thế này: tổng không đổi. Xèng vào túi người này thì không vào túi người kia. Khi xèng rơi vào cái túi không đáy thì đương nhiên các túi khác sẽ rỗng….

Con gái bảo: tăng bao nhiêu lương cho các thầy cô thì các thầy cô vẫn dạy thêm. Đơn giản là “nó đã thế” rồi.

Tình tình tương tự với bất cứ ai, kể cả bác sĩ và rộng hơn là cán bộ công chức, tăng lương bao nhiêu vẫn cứ là không đủ. Một người đang thu nhập hàng trăm tê, họ sẽ có thói quen thu nhiều hơn, hơn nữa, không có điểm dừng. Có tăng lương cho giáo viên được 40 tê không và dù có tăng thì để bảo họ hi sinh hàng trăm tê vẫn là không tưởng? Có tăng lương cho bác sĩ lên 50 tê được không và nếu được để bảo họ từ bỏ vài ba năm trăm tê? Có tăng lương cho công chức lên hàng trăm tê không để họ từ bỏ hàng triệu đô? … Tất nhiên không phải giáo viên nào cũng kiếm được như vậy. Tất nhiên không phải bác sĩ nào cũng có khả năng thu nhập vậy và lại càng tất nhiên không phải quan chức hay công chức nào cũng có khả năng ở vị trí kiếm nhiều xèng đến vậy… Nhưng nó lại là mấu chốt vấn đề. Đơn giản, không ai muốn từ bỏ cái khả năng có được với cái được có. Vậy thì tăng thì vẫn tăng nhưng phần “ngoài” kia nó vẫn cứ là cấp số cộng thôi…

Dường như ai ai cũng muốn mọi cái cứ mù mờ để còn có cửa mà “kiếm” thêm, mà đổ vào cái thùng không đáy.

Tại sao người ta có đủ xèng để tiêu hàng ngày mà vẫn muốn có xèng dự trữ? Tại sao người ta biết số xèng người ta có tiêu cả đời không hết, tiêu đời con đời cháu không hết mà người ta vẫn muốn có nhiều xèng hơn thế nữa?

Chả phải cái lòng tham của con người là không đáy hay sao?

Dẫu vẫn biết rằng biết đủ là đủ, nhưng có mấy ai học được cái biết đó đâu? Và bên cạnh chữ “biết” đó còn vô số cái ràng buộc để người ta cứ tham, tham mãi… Chức vụ càng cao, cái đáy càng sâu và vì thế lòng tham càng không thể nào đo đếm được!

Vật chất không tự nhiên sinh ra không tự nhiên mất đi mà nó chỉ chuyển từ túi thằng này vào túi thằng khác.

Advertisements

Tagged: , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: