17.2.1979 Chiến tranh biên giới Việt Trung

Hôm nay là ngày Trung Quốc tấn công xâm lược Việt Nam.

Lần đầu tiên ở mái trường đại học xã hội chủ nghĩa, tại sân trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội ngày xưa, trong năm học dự bị chuẩn bị đi du học nước ngoài, chúng mình đã dự lễ mít tinh nghe lời kêu gọi lên đường nhâp ngũ bảo vệ tổ quốc lâm nguy.

Có nhiều sinh viên đã viết tâm thư bằng máu, thà quyết tử để bảo vệ đất nước này.

Sau này tình cờ được biết, trong số những người viết tâm thư bằng máu của mình là bạn Vân Anh – Một nghiên cứu sinh ở ĐHKHXH NV ĐHQG Hà Nội, nguyên sinh viên văn khoa khóa V2 ĐHTH Huế. Giờ bạn gầy như con mèo hen.

Chỉ biết rằng bức tâm thư của những người “như con mèo hen” ấy đã làm tôi không bao giờ quên được khí thế hừng hực của tuổi trẻ Việt Nam, khi tổ quốc lâm nguy.

Và có vẻ, ngày này đang bị lãng quên…

Không. Không ai bị lãng quên. Và không có gì có thể bị lãng quên.

 

Tagged: , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: