Category Archives: Văn bản (ngoại ngữ)

Trường đại học “phải công khai”

Đọc hướng dẫn ở đây và tải công văn ở trang này.

Theo văn bản này thì mọi người đều có quyền được biết thông tin không cần đòi hỏi. Tất cả phải được đăng công khai trên trang web của mỗi trường ở mục 3 công khai. Tưởng vậy mà hổng phải vậy. Hóa ra cũng chẳng có cái khỉ mốc gì là mới, nếu nhìn vào cái bảng đính kèm. Công khai cơ sở vật chất, học phí, điều kiện này nọ thì làm quái gì có cái gì mới, toàn bình mới rượu cũ. Đơn giản là chẳng ai biết sinh viên tốt nghiệp đi làm gì và bao nhiêu phần trăm làm đúng nghề. Trường lớp thì có đẻ ra diện tích được đâu. Số lượng sinh viên thì theo chỉ tiêu của Bộ rồi… Cái cần công khai thì lại chả thấy đả động gì tới cả. Cam kết chất lượng á? Cam làm quái gì khi mà ngay cả muốn có một chỗ vào ngồi học cũng còn phải tranh đấu cật lực thì cần gì phải “cam kết”, phải nỗ lực chứ!

Chán một cục luôn. Văn với chả bản

Cơ bản mà nói lương thưởng của các cán bộ cũng phải được công khai. Vậy số lương hàng tháng và số thu nhập ngoài lương thì sao nhỉ? tây nó đồn là có người giữ một vị trí nào đó thì ngoài lương, phụ cấp theo nhà nước, còn có thu nhập định kì theo quy chế chi tiêu nội bộ, ngoài ra còn những khoản lên tới hàng trăm triệu thậm chí hàng tỉ đồng tùy theo mức độ, tần suất tổ chức các kì thi, các hội đồng bảo vệ đề tài khoa học, bảo vệ luận án v.v. mà hiển nhiên có “chân” mà không nhất thiết phải có mặt

Ấy là còn chưa kể các khoản khác như tham gia dự án này (liên kết đào tạo trong, ngoài nước), dự án nọ (xây dựng cơ bản, mua sắm vật tư, trang thiết bị ) …

Hay các vụ đi nước ngoài vô tội vạ bằng ngân sách của nhà trường…. trong khi đó giảng viên thì bị chi li tới từng xu, hội thảo hội nghị khoa học là điều mơ tưởng hão huyền nếu không bỏ tiền túi ra mà tự túc…

Không chỉ là trường học, mà còn viện nghiên cứu nữa….

Kính gửi: – Các đại học, học viện.

– Các trường đại học, cao đẳng.

Thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/05/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đại học, học viện, các trường đại học và cao đẳng tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quy chế công khai trong năm học 2013-2014. Sau đây là một số điểm cần lưu ý khi thực hiện Quy chế này:

1. Về nội dung công khai.

a, Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:

Công khai cam kết chất lượng giáo dục đối với các bậc đào tạo hệ chính quy; Cam kết các điều kiện mà sinh viên được thụ hưởng khi vào học tại trường theo biểu mẫu 20. Ghi chi tiết mỗi ngành học theo một biểu mẫu.

Công khai chất lượng giáo dục thực tế về tỷ lệ sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp năm 2012 có việc làm theo biểu mẫu 21. Ghi chi tiết theo từng trình độ đào tạo.

Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục (nếu có)
b, Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:

Về cơ sở vật chất: Công khai diện tích sàn xây dựng phục vụ trực tiếp cho quá trình đào tạo theo biểu mẫu 22.
Về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên: Công khai đội ngũ giảng viên cơ hữu và hợp đồng dài hạn theo biểu mẫu 23.

c, Công khai tài chính:

Công khai tài chính theo biểu mẫu 24. Công khai kết quả kiểm toán (nếu có).

(Các mẫu biểu công khai xem phụ lục gửi kèm)

2. Về hình thức công khai:

Các trường hợp thực hiện công khai trên trang thông tin điện tử của trường và công khai tại trường. Lưu ý các trường cập nhật thông tin mới của năm học 2013-2014.

3. Về báo cáo công khai gửi cho Bộ Giáo dục và Đào tạo:

Đề nghị các tường gửi thông tin công khai theo mẫu biểu tổng hợp gửi kèm theo công văn này(Không gửi toàn bộ nội dung thực hiện công khai của trường) về Bộ Giáo dục và Đào tạo theo địa chỉ: Vụ kế hoạch – Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 49 – Đại Cồ Việt, Hà Nội, và gửi file mềm về địa chỉ Email:dtvan@moet.edu.vn. Thời hạn gửi trước ngày 30/11/2013. ĐT: 04. 38694075./.

Advertisements

Thông tư 5201 của MOET về Rà soát năng lực giảng viên tiếng Anh các trường đại học

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Số : 5201/BGDĐT-GDĐH

V/v  Chuẩn bị tổ chức rà soát đội ngũ GV dạy tiếng Anh và GV giảng dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh trong các trường ĐH, CĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

             

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2013

   

Kính gửi:

– Các trường đại học, cao đẳng trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Các trường cao đẳng cộng đồng, cao đẳng sư phạm trực thuộc địa phương.

Thực hiện Kế hoạch số 808/KH-BGDĐT ngày 16/8/2012 triển khai Đề án ngoại ngữ 2020 trong các cơ sở giáo dục đại học giai đoạn 2012-2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục rà soát, đánh giá năng lực ngoại ngữ của đội ngũ giảng viên cơ hữu giảng dạy ngoại ngữ và giảng viên cơ hữu giảng dạy chuyên ngành bằng tiếng nước ngoài cho các trường đại học, cao đẳng trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và các trường cao đẳng cộng đồng, cao đẳng sư phạm trực thuộc địa phương (sau đây gọi chung là trường) trong năm 2013, cụ thể như sau:

– Mục đích: giúp các trường đánh giá được năng lực tiếng Anh của đội ngũ giảng viên để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo đạt trình độ theo quy định.

– Phương thức khảo sát: đánh giá năng lực tiếng Anh ở cả 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết theo dạng thức đề thi đã được các đơn vị đủ năng lực khảo thí thống nhất.

– Thời gian tổ chức: dự kiến trong tháng 9/2013.

– Đối tượng giảng viên cơ hữu không tham gia khảo sát năm 2013 bao gồm:

+ Giảng viên đã tham gia đánh giá năng lực ngoại ngữ năm 2012, 2013 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức;

+ Giảng viên tiếng Anh có một trong những chứng chỉ quốc tế còn hạn sử dụng yêu cầu tối thiểu phải đạt được: TOEFL iBT 90 điểm, IELTS 7.0 điểm, các chứng chỉ Cambridge CAE, CPE (điểm pass trở lên), TOEIC đủ 4 kỹ năng đạt 850;

+ Giảng viên chuyên ngành có một trong những chứng chỉ quốc tế còn hạn sử dụng yêu cầu tối thiểu phải đạt được: TOEFL iBT 70 điểm, IELTS 5.5 điểm, các chứng chỉ Cambridge CAE, CPE (điểm pass trở lên) hoặc chứng chỉ năng lực tiếng Anh do đơn vị được Bộ GD&ĐT công nhận đủ năng lực khảo thí cấp và đạt trình độ bậc 4;

+ Giảng viên tiếng Anh hoặc giảng viên chuyên ngành tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài mà tiếng Anh là ngôn ngữ sử dụng trong quá trình học tập.

+ Giảng viên cao tuổi (nữ từ 50 trở lên; nam từ 55 trở lên).

– Thông tin cụ thể về địa điểm và thời gian đánh giá năng lực tiếng Anh của giảng viên sẽ được thông báo tới các trường sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận được báo cáo của các trường.

Để triển khai công tác rà soát, đánh giá nói trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường chuẩn bị một số công việc sau:

1) Lập danh sách đội ngũ giảng viên cơ hữu dạy ngoại ngữ và giảng viên cơ hữu đang tham gia giảng dạy chuyên ngành bằng tiếng nước ngoài (Mẫu báo cáo Phụ lục 1.1 – 1.4 kèm theo).

2) Lập danh sách đội ngũ giảng viên cơ hữu tiếng Anh và giảng viên cơ hữu đang giảng dạy và dự kiến sẽ tham gia giảng dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh, đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức rà soát đánh giá năng lực tiếng Anh trong năm 2013 (Mẫu báo cáo Phụ lục 2.1, 2.2 kèm theo).

Đề nghị các trường tổ chức thực hiện và báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Giáo dục Đại học) trước 10/8/2013 bằng file excel theo địa chỉ e-mail htnga@moet.edu.vn và bằng văn bản gửi theo địa chỉ: Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 49 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ với Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo (chuyên viên Hoàng Thuý Nga) điện thoại 04.38692392 hoặc mail htnga@moet.edu.vn.

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo để trường biết và tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Bộ trưởng (để báo cáo);

– BPTT Đề án Ngoại ngữ (để p/h);

– Lưu: VT, Vụ GDĐH.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

(Đã ký)

                                Nguyễn Vinh Hiển         

%d bloggers like this: